Koppánymonostori Általános Iskola

Diákönkormányzat

 

A Koppánymonostori Általános Iskola Diákönkormányzatának
munkaterve

„Nem akarsz dolgozni? Akkor minden hiába!
Sült veréb nem repül az ember szájába!
Barázda sem dűl ki pihenő ekébűl
S bizony aratás sincs sehol – munka nélkül.”

Endrődi Sándor: Aranypor

 

A Koppánymonostori Általános Iskola Diákönkormányzatának célja, hogy tanulóink viselkedésükkel, tanulmányi munkájukkal elismerést, dicsőséget hozzanak iskolánkra.

Feladatunk, hogy a „Tanulói Kódex”- ben és a házirendben megfogalmazott pontokat minden tanuló betartsa, vagy annak betartására figyelmeztesse társait.

Kiemelt feladatunk az egészségmegőrzés, a sport előtérbe helyezése, a környezettudatos viselkedés.
Kortárs segítőkkel, szüleinkkel, tanárainkkal és a VDT tagjaival olyan programokat szervezünk, melyben iskolánk tanulói is megismerkednek az önkéntességgel, majd önkéntes feladatokat is vállalunk az iskola és a településrész életében.

Védnökséget vállalunk szűkebb környezetünkben. Ápoljuk, gondozzuk az iskola udvarán lévő fákat, virágtartókat, és a közelünkben kialakított közösségi ligeteket.

Minden tanuló részt vesz a papírgyűjtésben.

Aktív részesei leszünk az iskolai megemlékezéseknek, ünnepélyeknek, a városi rendezvényeknek.
Küldötteink beszámolnak a VDT munkájáról, tájékoztatnak a feladatokról.

Őszi időszak

 • A Diákönkormányzat tisztségviselőinek meg- és újra választása a 3.- 8. osztályokban.
 • A Diákönkormányzat első megbeszélése, az új vezetőség megválasztása, az éves munkatervterv elkészítése. A VDT tagok beszámolója a nyári munkájukról.
 • A VDT vezetőjének beszámolója, „tagtoborzás”.
 • Papírgyűjtés, melynek bevételéből az iskola új játszóterének költségeihez járulunk hozzá – mókuskerék
 • Megismerjük az ÁRH feladatát, programját, s részesei leszünk a városi rendezvényeknek.
 • A DÖK tagjai részt vesznek a VDT által szervezett ifjúsági fórumon, melyről beszámolnak iskolai keretben
 • Az őszi ünnepek méltó ünneplése. Október 22-n budapesti kirándulás
 • Határon túli kirándulás Ausztriába
 • A népi hagyományokat megismerjük, néhányat iskolai keretek közt elevenítünk fel.

Téli időszak

 • Osztálykeretben mikulás ünnepségek
 • A karácsonyi műsorban aktív részvétel
 • A DÖK tagok közösségfejlesztő játékokat tanulnak, melyeket osztálykeretben is kipróbálnak, s beszámolnak a sikerről, vagy a kudarcról.
 • A DÖK tagok részt vesznek a VDT képzésén
 • Farsangi karnevált hirdetünk az osztályok között

Tavaszi-nyári időszak

 • Hulladékgyűjtés, melynek célja az kirándulások támogatása. Bekapcsolódunk az érdeklődőkkel és vállalkozókkal a város „Föld Napja” rendezvényeibe.
 • Megemlékezünk a Víz és a Föld világnapjáról
 • Osztálykeretben köszöntjük az édesanyákat és nagymamákat.
 • „Csak egyetlen Föld van” címmel játékos vetélkedőt rendezünk.

 

ISKOLÁNK MAGATARTÁSI KÓDEXE

 VISELKEDÉSI SZABÁLYOK

1.  Viselkedj udvariasan, tisztelettudóan a pedagógusokkal, az      iskola alkalmazottaival és tanulótársaiddal, illetve az iskolában tartózkodó más személyekkel!

2.  Védd a saját és társaid testi épségét! Ne légy durva, ne verekedj, ne lökdösődj!

3.  Kerüld a trágár beszédet, a hangoskodást!

4.  Ügyelj a tantermek és más helyiségek tisztaságára!

5.  Az iskolába tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, az alkalomhoz illő, az időjárásnak megfelelő öltözékben jelenj meg!

6.  Tanításhoz nem tartozó felszerelést (például: játék, discman, nagyobb mennyiségű pénz) ne hozz az iskolába! Az elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem tud vállalni!

7.  A mobiltelefont tanítási idő alatt az iskolában kapcsold ki!

8.  Tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás!

 

 KÖZLEKEDÉSI, GYÜLEKEZÉSI SZABÁLYOK

1.  Az iskola területén 720-tól tartózkodhatsz.

2.  Az iskola területén ne kerékpározz!

3.  Óraközi szünetben a tanár vagy az ügyeletes által kijelölt    helyen tartózkodj és közlekedj!

4.  Az épületben és a lépcsőn ne rohangálj!

5.  Becsengetés után tartózkodj a tanteremben, vagy a tanár által kijelölt helyen!

6.  Tanítási idő alatt és a szünetekben az iskolát csak tanári engedéllyel hagyhatod el.

 

VAGYONVÉDELEMI SZABÁLYOK

1.  Ne rongáld az iskola épületét és felszerelési tárgyait!

2.  Vigyázz iskolánk épségére!

3.  Tartsd tiszteletben más tanulók taneszközeit, személyes tárgyait!