Koppánymonostori Általános Iskola

Munkatársaink

NÉV Ellátott feladat
Balogné Wachtler Anita tanító, osztályfőnök, 2.o.
Balázs Albert tanár, fizika,
Bodor Zoltánné Narancsik Éva tanító, napközi, ének,
Czitáné Danisová Alica tanár, biológia, kémia,
Diós Ildikó óraadó tanár, rajz,
Duláné Veres Márta intézményvezető helyettes, tanár, matematika, technika,
Egri Andrea matematika, informatika, osztályfőnök 6/A., 
Farkasné Mészáros Anita tanító, német, osztályfőnök, 5.
Farkasné Varga Krisztina intézményvezető, tanár, magyar nyelvtan, földrajz,
Folcz Melinda gyógypedagógus
Fülöpné Miklós Katalin tanító, napközi, etika,
Juhász Gáborné tanító, tanár, testnevelés, tanulószoba
Kesziné Dudás Marianna tanító, napközi
Lődör Ildikó tanár, magyar nyelv és irodalom, informatika, osztályfőnök, 6/B.
Módos Heléna tanító, osztályfőnök 3.o.
Nagy Péter Ferencné tanító, tanár, magyar nyelvtan és irodalom, osztályfőnök 8.o., tanulószoba,
Nikicser Dóra tanító,  angol, osztályfőnök, 1.,
Orbán Balázs tanár, angol, tanulószoba,
Szalayné Holló Veronika tanár, történelem, etika,
Szarkáné Kis Katalin tanító, természetismeret, osztályfőnök 4. o.,
Szénásiné Veöreös Ivette tanító, napközi,
Varsányi Erzsébet tanár, német, testnevelés, osztályfőnök 7. o., 
Lakaszné Bakony Dominika iskolatitkár
Hatajer Antalné takarító
Kovács László karbantartó
Köcski Gáborné takarító
Németh Jánosné takarító