Komárom

 

Tisztelt Szülők!

A Kölyök Kft. által szolgáltatott étkezéssel kapcsolatos észrevételeiket az alábbi e-mail címen jelezhetik:

komarom@kolyokkft.hu

 

Iskolavezetőség

 


 

Konyha: 34/540-149!
Az étkezés lemondását előző nap 9.00 óráig lehet bejelenti a fenti telefonszámon!

 


 

Tisztelt Szülők!
Az iskolai étkezéshez történő kedvezmények érvényesítéséhez az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kérjük leadni.

  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozatát.
  • Tartós betegségről az orvosi igazolást.
  • Három vagy több gyermek esetén nyilatkozat.
  • A gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a 11. melléklet szerint kiállított igazolást.

A nyilatkozatok letölthetők, illetve az élelmezésszervezőtől Zrínyi Zsuzsannától is átvehetők!
(Kérjük, a dokumentumok pontos leadását betartani szíveskedjenek!)

Letölthető dokumentumok:
1. NYILATOZAT
2. SZÜLŐI NYILATKOZAT

 


 

Tisztelt Szülők!

A gyermekek étkezési díjának előre szedésének jogszerűségével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyer-mekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználó bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 7.§-a az alábbiak szerint rendelkezik:

7. § (1) Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a személyi térítési díjat

a) gyermekétkeztetésnél legfeljebb egy havi időtartamra előre,
b) a gyermekek napközbeni ellátásának igénybevétele esetén legfeljebb egy havi időtartamra előre,
c) az átmeneti gondozást nyújtó intézmény, valamint az utógondozói ellá-tás igénybevétele esetén havonta utólag
kell megfizetni.

A fentiek alapján, mivel Komárom Város Önkormányzata, mint a gyermek-étkeztetést biztosítani köteles szerv, a fentiektől eltérően nem rendelkezett.

Komárom Város Önkormányzata


disz

Készítette: Mag-ház