Komárom

 

NÉV

Ellátott feladat

Balogné Wachtler Anita

tanító, osztályfőnök, 1.o.

Balázs Albert

tanár, fizika,

Bodor Zoltánné Narancsik Éva

napközis nevelő, ének,

Czitáné Bibók Melinda

természetismeret, napközi

Czitáné Danisová Alica

tanár, biológia, kémia,

Diós Ildikó

óraadó tanár, rajz,

Duláné Veres Márta

igazgatóhelyettes, tanár, matematika, technika,

Egri Andrea

matematika, informatika, osztályfőnök 5/A., tanulószoba

Farkasné Mészáros Anita

tanító, német, osztályfőnök, 4/B.

Farkasné Varga Krisztina

igazgató, tanár, magyar nyelvtan, földrajz,

Folcz Melinda

gyógypedagógus

Fülöpné Miklós Katalin

tanító, napközi, etika,

Győri Árpádné

tanár, történelem, német, tanulószoba,

Juhász Gáborné

tanító, tanár, testnevelés, osztályfőnök, 8. o., tanulószoba

Lakaszné Bakony Dominika

iskolatitkár

Lődör Ildikó

tanár, magyar nyelv és irodalom, etika, osztályfőnök, 5/B.

Módos Heléna

tanító, osztályfőnök 2.o.,

Nagy Péter Ferencné

tanító, tanár, magyar nyelvtan, osztályfőnök 7.o., tanulószoba,

Nikicser Dóra

tanító,  angol, osztályfőnök, 4/A.,

Orbán Balázs

tanár, angol, tanulószoba,

Szalayné Holló Veronika tanár, történelem

Szarkáné Kis Katalin

tanító, természetismeret, osztályfőnök 3. o.,

Szénásiné Veöreös Ivette

tanító, napközi,

Varsányi Erzsébet

tanár, német, testnevelés, osztályfőnök 6. o., tanulószoba,

 


disz

Készítette: Mag-ház